Wycieczka do Krakowa

15.06.2013r odbyła się jednodniowa wycieczka, zorganizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich. W pierwszej kolejności odwiedziliśmy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w łagiewnikach uczestnicząc we mszy św. Piękną panoramę Krakowa oglądaliśmy z wieży widokowej przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Następnie udaliśmy się na Wawelskie wzgórze,…