gmina kietrzOstatnio po bardzo d?ugiej przerwie przyjrza?em si? stronie www.wojnowice.webpark.pl (któr? wykona?em kilka lat temu) i doszed?em do wniosku, ?e nale?a?a by si? jej porz?dna aktualizacja.

Postanow?em popracowa? nad now? wersj? strony. Doda?em do niej system aktualno?ci z Wojnowic, który uruchamia si? na pocz?tku po za?adowaniu strony. Opracowa?em system efektownych galerii zdj??, a same zdj?cia pogrupowane s? w  kategorie. Od tej pory u?ytkownicy strony mog? komentowa? aktualno?ci, dodawa? zdj?cia lub linki do powi?zanych stron. Zach?cam do wspó?tworzenia strony przez mieszka?ców Wojnowic. W szczególno?ci zale?a?o by mi na starych (w szczególnosci przedwojennych) zdj?ciach Wojnowic. Wi?c, je?eli posiadacie jakie? stare zdj?cia zwi?zane ze wsi? to prosi?bym o dodanie ich do strony.  Mam nadziej?, ?e nowa strona przypadnie do gustu innym mieszka?com.

Nowa wersja strony www

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *