gmina kietrzOstatnio po bardzo d?ugiej przerwie przyjrza?em si? stronie www.wojnowice.webpark.pl (któr? wykona?em kilka lat temu) i doszed?em do wniosku, ?e nale?a?a by si? jej porz?dna aktualizacja.

Postanow?em popracowa? nad now? wersj? strony. Doda?em do niej system aktualno?ci z Wojnowic, który uruchamia si? na pocz?tku po za?adowaniu strony. Opracowa?em system efektownych galerii zdj??, a same zdj?cia pogrupowane s? w  kategorie. Od tej pory u?ytkownicy strony mog? komentowa? aktualno?ci, dodawa? zdj?cia lub linki do powi?zanych stron. Zach?cam do wspó?tworzenia strony przez mieszka?ców Wojnowic. W szczególno?ci zale?a?o by mi na starych (w szczególnosci przedwojennych) zdj?ciach Wojnowic. Wi?c, je?eli posiadacie jakie? stare zdj?cia zwi?zane ze wsi? to prosi?bym o dodanie ich do strony.  Mam nadziej?, ?e nowa strona przypadnie do gustu innym mieszka?com.

Nowa wersja strony www

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *